Witamy na Naszej stronie Internetowej

Fotografia naszego osiedla Witamy na internetowej stronie Spółdzielni Mieszkaniowej "CUKROWNIK" w Ropczycach.

Powstanie Spółdzielni zapoczątkowało Walne Zgromadzenie Członków Założycieli w dniu 06.09.1993 r. W tym dniu grupa 12 osób wywodząca się z Cukrowni Ropczyce postanowiła założyć Spółdzielnię Mieszkaniową "CUKROWNIK", której terenem działania jest miasto Ropczyce ...

Więcej o historii ...

Spółdzielnia powstała na bazie zasobów mieszkaniowych Cukrowni w Ropczycach. Aktem notarialnym Nr 1726/94 w dniu 30.05.1994 r. Cukrownia przekazała zasoby mieszkaniowe w formie odpłatnej, obiekty i nieruchomości nowo powstałej Spółdzielni.
Siedziba Spółdzielni mieści się przy ul. Iwaszkiewicza 6/2 w Ropczycach.

Aktualnoœści

Więcej aktualności ...